Symboly obce

erb
erb obce

Obec Prašník vznikla v roku 1958 odčlenením kopaníc od mestečka Vrbové. Názov dostala podľa najväčšej z kopaníc – Prašník. Pričlenená  bola aj kopanica Pustá Ves, pôvodne patriaca obci Šterusy.

Kopanice vznikali osídlovaním a kultivovaním neobrábanej podhorskej pôdy v období  17. storočia. Základom rozvoja sa stali mlyny na potoku Holeška a Podkylavka, ktorých bolo postupne okolo 20.

V písomných prameňoch sa prvý krát spomína Prašník v roku 1611 v súvislosti s mlynom ” Mljn Prassnjk “.