Osobnosti

jan_juraj_boorJán Juraj Boor

* 30. 04. 1826, Vrbové; + 29. 09. 1879, Krajné

Evanjelický farár, kultúrny pracovník, básnik. Otec Ján Boor bol krajčír, matka Juliana Šuhajík. Mal bratov Michala a Jozefa, ktorí boli tiež verejne činný. Oženil sa s Hermínou, rod. Šulekovou (1829-1879). Mali 7 detí. Z nich Ján Jaromír a Ľudovít Augustín boli verejne činný.

Ľudovú školu vychodil vo Vrbovom, študoval v Modre, Šoprone, kde redigoval časopis Veniec. Od roku 1846 študoval v Bratislave na evanjelickom lýceu teológiu. V štúdiu pokračoval na teologickej fakulte vo Viedni. Finish Reading: Osobnosti

Rodina von Wattenwyl

Pri prechádzke lesom nad Pustou Vsou môžete natrafiť na zaujímavosť – pomník mladého baróna Alberta von Wattenwyl (*16.12.1896,+15.01.1917) a veľký drevený kríž. obrázok

Pomník vo mne hneď vzbudil zvedavosť. Prečo má tu v lese pomník nejaký barón? Čo to bol zač?

Od miestnych ľudí som sa dozvedel, že mladý barón zahynul pri polovačke. Zaujímavosťou je tiež, že jeho verný pes údajne tak dlho smútil nad miestom jeho nešťastia, že zahynul aj on. Na osudnom mieste má teda hrob aj šľachticov verný štvornohý priateľ.

V skutočnosti zomrel Albert, tak ako jeho otec Leopold, na tuberkulózu (suchoty). [6]

Na náhrobnom kameni sú okrem mena a dátumov narodenia a úmrtia, vytesané aj verše nemeckéko romantického básnika Ernsta Schulzeho, ktorý mal podobný osud ako mladý barón a jeho otec.

Zomrel tiež v mladom veku na suchoty. Finish Reading: Rodina von Wattenwyl

Historia lokality a obce Prašník

Texty, obrázky a tabulky sú prebraté z uvedenej literatúry. 

Staršia doba kamenná, 35 000 – 8 200 p.n.l.

V jaskyni Veľká pec je doložené osídlenie. Našli sa v nej aj kosti mamuta, paleontologické nálezy kostí medveďa jaskynného, nosorožca srstnatého, koňa divého, hyeny, soba, pišťucha a lumíka.

Ako mladopaleolitické je charakterizované aj bližšie neurčené sídlisko v polohe Kováčech breh. [1]

Mladšia doba kamenná, 6 000 – 3 200 p.n.l.

Pred rok 3 500, do obdobia lengyelskej kultúry, možno datovať kruhovité opevnenie-rondel, ktoré sa zistilo leteckou prospekciou v roku 2001 v priestore medzi Baraním dvorom a Malou pecou v polohe Od Bielkovho. Tvoria ho dva neúplné sústredné kruhy o priemere približne 170-175m. O rondeloch sa predpokladá, že mali kultový a spoločenský, prípadne obranný význam. Náročné a plánovito budované zemné stavby svedčia o tom, že išlo o dobre organizovaný spoločnosť s vyspelou hospodárskou a intelektuálnou úrovňou. [1] Finish Reading: Historia lokality a obce Prašník

Mlyny na Prašníku a okolí

Na článku sa pracuje. Zatiaľ som na mape naznačil miesta, kde sa na Prašníku mlyny nachádzali a vypísal pár základných údajov, ktoré som zistil.  mapa mlynov

Vychádzal som zo štúdia starých máp, historického katastra z roku 1899  [5], súčasného katastra a obhliadky v teréne. Množstvo mlynov ma prekvapilo, nečakal som taký počet. Zaslúžene má Prašník v erbe mlyn.

Mlyny som nazýval podľa údajov uvedených na starých mapách, prípadne podľa umiestnenia alebo niekdajších majiteľov. Finish Reading: Mlyny na Prašníku a okolí

Historické mapy

Prašník na mapách:

prvé vojenské mapovanie Rakusko-Uhorska 1763-1787, Uhorské kráľovstvo 1782-1785

druhé vojenské mapovanie Rakúsko-Uhorska 1806-1869

tretie vojenské mapovanie Rakúsko -Uhorska 1869-1887

ortofotomapa Slovenska 1940-1950 ; “Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.”, „Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.” a “Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica”

Finish Reading: Historické mapy