Osobnosti

jan_juraj_boorJán Juraj Boor

* 30. 04. 1826, Vrbové; + 29. 09. 1879, Krajné

Evanjelický farár, kultúrny pracovník, básnik. Otec Ján Boor bol krajčír, matka Juliana Šuhajík. Mal bratov Michala a Jozefa, ktorí boli tiež verejne činný. Oženil sa s Hermínou, rod. Šulekovou (1829-1879). Mali 7 detí. Z nich Ján Jaromír a Ľudovít Augustín boli verejne činný.

Ľudovú školu vychodil vo Vrbovom, študoval v Modre, Šoprone, kde redigoval časopis Veniec. Od roku 1846 študoval v Bratislave na evanjelickom lýceu teológiu. V štúdiu pokračoval na teologickej fakulte vo Viedni.

Počas revolučných rokov 1848/49 bol väznený šesť mesiacov v Nitre. Po ordinácii 1.5.1849 pôsobil najskôr ako evanjelický kaplán v Kostolnom (1849), potom ako evanjelický farár  v Bukovci (1849-1855), Nitrianskej Strede (1855-1862) a od roku 1862 v Krajnom.

Bol autorom náboženskej poézie a cestopisu. Pracoval ako kultúrny a osvetový pracovník, člen Matice Slovenskej.

Publikácie:

- V roku 1869 mu tlačou vyšli verše prednášané v roku 1868 pri píležitosti posviacky zvonov. Verše, které při slávnosti posvěcení nových zvonú v cirkvi ev.a.v. Krajňanské … roku 1868 přednésel … Skalica 1869.

Z cestopisného denníka Janka Buora v knihe: M. Eliáš, Púť po otčine. Výber z rukopisných cestopisov mladých štúrovcov., Tatran 1981

[1], [2], [3]

jozef_boorJozef Boor

* 26. 02. 1829, Vrbové; + okolo 1874

Brat Jána Juraja Boora. Otec Ján Boor bol krajčír, matka Juliana Šuhajík. Verejný činiteľ, publicista, advokát. Študoval v Šoprone, kde vydával a kreslil slovenský týždenník Venec. Bol vedúcim pozemkovej knihy, potom advokát v Komárne.

V 60. rokoch 19. storočia sa angažoval v slovenskom národnom hnutí. V 1865 neúspešne kandidoval vo voľbách do uhorského snemu. V diferenciačnom procese v slovenskom politickom tábore bol príslušník Bobulovej Novej školy. V duchu Novej školy presadzoval spoluprácu s maďarmi. Vo voľbách do uhorského snemu vo Vrbovom 1869 kandidoval proti Jánovi Franciscimu, čo viedlo k vzájomným útokom, podozrievaniam až k rozkolu v slovenskom politickom tábore. O poslanecké miesto v uhorskom sneme sa neúspešne pokúšal aj vo voľbách 1872.

Bol svetský funkcionár ev.a.v. cirkvi a na cirkevnom konvente 1874 vystúpil proti maďarizačným požiadavkám a likvidácii slovenských patronátnych gymnázií. Pôsobil v odborných advokátskych inštitúciách a v maďarskej centrálnej i miestnej tlači.

Napísal divadelnú hru o živote grófa Telekyho – Gróf Teleky, Banská Bystrica 1861.

[1], [3]

boor_michalMichal Boor ( pseudonym Branecký )

* 25. 09. 1837, Vrbové; + 17.03. 1891, Skalica

Redaktor, spisovateľ. Brat Jána Juraja Boora. Otec Ján Boor bol krajčír, matka Juliana Ambro rod. Décsy. S manželkou Ľudmilou rod. Fialovou (1853-1879) mali dcéru. Gymnázium absolvoval v Modre. Teológiu a filozofiu na lýceu v Bratislave. Bol ev. kaplánom na Myjave (1859), farárom na Bukovci (1860-1868), farárom a konseniorom v Skalici (1868-1891).

V rokoch 1869-1870 bol redaktorom Cirkevných listov, 1878-1883 redaktorom a vydavateľom časopisu Korouhev na Sionu. V oboch uverejňoval príspevky s národnou a náboženskou tematikou. Postromantické ľúbostné popevky, baladické básne a vlasteneckú lyriku publikoval v Sokole a Orle. Spolupracovník Riegrovho Slovníka náučného.

Michal Boor bol predsedom Čitateľského spolku a Pomocnej pokladnice. Zakladajúci člen Matice Slovenskej. Zaslúžil sa o vznik slovenských patronátnych gymnázií. Ako člen magistrátu v Skalici a účastník politických podujatí obhajoval práva Slovákov. V roku 1883 bol členom slovenskej delegácie pri otvorení Národného divadla v Prahe.

[1], [2], [3]

Boorovci

V rodine bolo veľa verejne činných osôb. Kto má záujem, tak o rodine Boor vyšiel článok v Evanjelickom Kalendári z roku 1914, ktorý bol vydaný na Myjave u Daniela Pažického. Je tam aj životopis Jána Juraja Boora. Naskenovaný článok prinášam tu Boorovci-eav_kalendar_myjava_1914.

Výňatky z knihy “Stručný nástin dejín cirkve evajelickej a.v. v Naďlaku”, týkajúce sa Ľudevíta Boora, ktorý pôsobil v Rumunskom Nadlaku ako farár a politik. Boor Ludevit-Nadlak_Rumunsko

Rodokmeň rodiny Boor zostavený na základe životopisu Jána Juraja Boora ( 1826 – 1879 ), dostupnej literatúry a overením starších osôb v matrikách.

Model

Peter Wirth

Literatúra:

1. Slovenský biografický slovník, Matica Slovenská, Martin 1986

2. http://www.ecav.sk/?p=info/INFHist%C3%B3ria/osobnosti/boorovci_%E2%80%93_vyznamna_evanjelicka_rodina

3. Boorovci, Evanjelický Kalendár, Myjava 1914, Daniel Pažický

Odkazy:

– o Jánovi Boorovi (1915-2002): https://www.theatre.sk/sites/default/files/2018-10/boor.pdf

– o Márii-Andeline Holuby Boorovej (1851-1919): https://www.zahorskemuzeum.sk/milica-lustigova-buncakova-neznama-literatka-maria-holuby/

– o Ludovítovi Boorovi ( 1855-1924): https://content.slovakiana.sk/fileserver/public/doid=doid-9i05/content/pdf/_P.pdf

One thought on “Osobnosti

 1. Hello,
  My name is Branko Boor, nephew of Boor Dušan, sun of Boor L’udovìt Augustin (30.8.1855 -5.3.1924).
  I am interested to know all “possibile” about the Boor’s family and the ancestors back in time as much as possible.
  If you have any information I would be very greatfull.
  Yours sincerely,
  ing. Branko Boor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Doplniť rovnicu *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>